سرور مجازی ایران با ترافیک بالا و کیفیت تضمین شده

سرور های مجازی ایران از بهترین و با کیفیت ترین دیتاسنتر های کشور ( مرکز امام ) ارائه میشوند. دیتاسنتر مرکز امام با دارا بودن چندین بکبن یکی از برترین مراکز داده کشور است. دیتافردا با داشتن لینک اختصاصی در این دیتاسنتر و با استفاده از سرور های پر قدرت و همچنین پشتیبانی فنی قدرت مند آماده ارائه خدمات با کفیت هر چه بهتر به شما کاربران گرامی است.

V-IR-0001 2 موجود است

سرور مجازی ایران -زیرساخت

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 1GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Core/1Ghz CPU
 • 100 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
V-IR-0010 0 موجود است

سرور مجازی ایران -زیرساخت

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 2GB Ram
 • 50GB HDD
 • 2Core/2Ghz CPU
 • 150 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
V-IR-0011 1 موجود است

سرور مجازی ایران -زیرساخت

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 3GB Ram
 • 70GB HDD
 • 3Core/3Ghz CPU
 • 200 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
V-IR-0100 0 موجود است

سرور مجازی ایران -زیرساخت

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 4GB Ram
 • 80GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • 300 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
V-IR-0111 0 موجود است

سرور مجازی ایران -زیرساخت

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 5GB Ram
 • 100GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • 400 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
V-IR-0110 1 موجود است

سرور مجازی ایران -زیرساخت

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 6GB Ram
 • 120GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • 500 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter