ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
260000.00 تومان
1 سال
260000.00 تومان
1 سال
260000.00 تومان
1 سال
.org
240000.00 تومان
1 سال
240000.00 تومان
1 سال
240000.00 تومان
1 سال
.net
280000.00 تومان
1 سال
280000.00 تومان
1 سال
280000.00 تومان
1 سال
.ir
24000.00 تومان
1 سال
24000.00 تومان
1 سال
24000.00 تومان
1 سال
.tk
50000.00 تومان
1 سال
50000.00 تومان
1 سال
50000.00 تومان
1 سال
.tv
400000.00 تومان
1 سال
400000.00 تومان
1 سال
400000.00 تومان
1 سال
.biz

سال
N/A
N/A
.info
29000.00 تومان
1 سال
29000.00 تومان
1 سال
29000.00 تومان
1 سال
.eu

سال
N/A
N/A
.co
90000.00 تومان
1 سال
90000.00 تومان
1 سال
90000.00 تومان
1 سال
.nl
26000.00 تومان
1 سال
26000.00 تومان
1 سال
26000.00 تومان
1 سال
.name
48000.00 تومان
1 سال
48000.00 تومان
1 سال
48000.00 تومان
1 سال
.buzz
85000.00 تومان
1 سال
85000.00 تومان
1 سال
85000.00 تومان
1 سال
.in
150000.00 تومان
1 سال
150000.00 تومان
1 سال
200000.00 تومان
1 سال
.gallery
460000.00 تومان
1 سال
460000.00 تومان
1 سال
460000.00 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains