سیستم عامل تمامی پلن های سرور مجازی ترید ویندوز خواهد بود

تحویل پس از تایید حساب کاربری انجام میشود.

V-EX-0001 0 موجود است

سرور مجازی ترید

انتخاب دیتاسنتر به دلخواه کاربر بوده و متناسب با کارگزار مورد نظر شما

امکان ارتقا پلن ها پس از تایید فنی

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

امکان نصب و راه اندازی ویندوز و لینوکس نسخه دسکتاپ

 • 1024MB Ram
 • 30GB HDD
 • 1Core/1000Mhz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA/IR/DE DataCenter
V-EX-0010 1 موجود است

سرور مجازی ترید

انتخاب دیتاسنتر به دلخواه کاربر بوده و متناسب با کارگزار مورد نظر شما

امکان ارتقا پلن ها پس از تایید فنی

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

امکان نصب و راه اندازی ویندوز و لینوکس نسخه دسکتاپ

 • 2048MB Ram
 • 40GB HDD
 • 2Core/2000Mhz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA/IR/DE DataCenter
V-EX-0011 0 موجود است

سرور مجازی ترید

انتخاب دیتاسنتر به دلخواه کاربر بوده و متناسب با کارگزار مورد نظر شما

امکان ارتقا پلن ها پس از تایید فنی

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

امکان نصب و راه اندازی ویندوز و لینوکس نسخه دسکتاپ

 • 3096MB Ram
 • 50GB HDD
 • 3Core/3000Mhz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA/IR/DE DataCenter
V-EX-0100 0 موجود است

سرور مجازی ترید

انتخاب دیتاسنتر به دلخواه کاربر بوده و متناسب با کارگزار مورد نظر شما

امکان ارتقا پلن ها پس از تایید فنی

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

امکان نصب و راه اندازی ویندوز و لینوکس نسخه دسکتاپ

 • 4096MB Ram
 • 50GB HDD
 • 3Core/3000Mhz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA/IR/DE DataCenter
V-EX-‭0110‬‬ 0 موجود است

سرور مجازی ترید

انتخاب دیتاسنتر به دلخواه کاربر بوده و متناسب با کارگزار مورد نظر شما

امکان ارتقا پلن ها پس از تایید فنی

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

امکان نصب و راه اندازی ویندوز و لینوکس نسخه دسکتاپ

 • 6144MB Ram
 • 70GB HDD
 • 4Core/4000Mhz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA/IR/DE DataCenter
V-EX-‭‭1000‬‬ 0 موجود است

سرور مجازی ترید

انتخاب دیتاسنتر به دلخواه کاربر بوده و متناسب با کارگزار مورد نظر شما

امکان ارتقا پلن ها پس از تایید فنی

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

امکان نصب و راه اندازی ویندوز و لینوکس نسخه دسکتاپ

 • 8192MB Ram
 • 100GB HDD
 • 4Core/4000Mhz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA/IR/DE DataCenter