سرور اختصاصی ایران ارائه شده از دیتاسنتر های زیرساخت و پارس آنلاین

هموطن عزیز اگه بخاطر شرایط پیش آمده نیازی به خرید سرور داری لطفا به شماره 09124134874 پیام بده. ما از مشکلات شما کسب در آمد نمیکنیم

D-IR-1100

سرور مجازی ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

هزینه ستاپ و راه اندازی یکبار

 • 12GB Ram
 • 256GB SSD
 • 4Core/8Ghz CPU
 • 500 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • /29 IPV4
 • IDC - Parsonline DataCenter
D-IR-0001000

سرور مجازی ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

هزینه ستاپ و راه اندازی یکبار

 • 16GB Ram
 • 1TB + SSD: 256GB HDD
 • 4Core/8Ghz CPU
 • 500 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • /29 IPV4
 • IDC - Parsonline DataCenter
D-IR-00100000

سرور مجازی ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

هزینه ستاپ و راه اندازی یکبار

 • 32GB Ram
 • 512GB SSD
 • 6Core/15.6Ghz CPU
 • 700 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • /29 IPV4
 • IDC - Parsonline DataCenter
D-IR-00100000S

سرور مجازی ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

هزینه ستاپ و راه اندازی یکبار

 • 32GB Ram
 • 250GB + HDD: 2TB SSD
 • 6Core/15.6Ghz CPU
 • 700 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • /29 IPV4
 • IDC - Parsonline DataCenter
D-IR-01000000

سرور مجازی ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

هزینه ستاپ و راه اندازی یکبار

 • 64GB Ram
 • 250GB + HDD: 2TB SSD
 • 8Core/20Ghz CPU
 • 1000 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • /29 IPV4
 • IDC - Parsonline DataCenter
D-IR-10000000

سرور مجازی ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

هزینه ستاپ و راه اندازی یکبار

 • 128GB Ram
 • 2x250GB + HDD: 4TB SSD
 • 12Core/32.4Ghz CPU
 • 1000 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • /28 IPV4
 • IDC - Parsonline DataCenter