سرور مجازی ایران دیتاسنتر مرکز امام

سرور مجازی میکروتیک ایران تنها با سیستم عامل میکروتیک قابل ارائه است و سایر سرور های ایران اجازه استفاده از این سیستم عامل را ندارند

Ir-mik128
 • 128MB RAM
 • 1Core CPU
 • 1Gbps / 100Mbps Dedicated PORT
 • 80GB BANDWIDTH
Ir-mik256
 • 256MB RAM
 • 1Core CPU
 • 1Gbps / 100Mbps Dedicated PORT
 • 150GB BANDWIDTH
Ir-mik512
 • 256MB RAM
 • 2Core CPU
 • 1Gbps / 100Mbps Dedicated PORT
 • 200GB BANDWIDTH
Ir-mik1024
 • 1024MB RAM
 • 1Core CPU
 • 1Gbps / 100Mbps Dedicated PORT
 • 500GB BANDWIDTH