سرور مجازی آمریکا

USA vps 256

colocrossing-singlehop
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی رایگان

 • 256مگابایت رم
 • 15گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1000 Mbps پورت
USA vps 512

colocrossing-singlehop
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی رایگان

 • 512 مگابایت رم
 • 30گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1000 Mbps پورت
USA vps 1

colocrossing-singlehop
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی رایگان

 • 1 گیگ رم
 • 50گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1000 Mbps پورت
USA vps 2

colocrossing-singlehop
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی رایگان

 • 2 گیگ رم
 • 100گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1000 Mbps پورت
USA vps 4

colocrossing-singlehop
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی رایگان

 • 4 گیگ رم
 • 120گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1000 Mbps پورت