سرور مجازی آلمان

De vps 256

Hetzner
سیستم عامل دلخواه

 • 256مگابایت رم
 • 15گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 Mbps پورت
De vps 512

Hetzner
سیستم عامل دلخواه

 • 512 مگابایت رم
 • 30گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 Mbps پورت
De vps 1

hetzner
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی رایگان

 • 1000مگابایت رم
 • 50گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 Mbps پورت
De vps 2

Hetzner
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی رایگان

 • 2 گیگ رم
 • 100گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 Mbps پورت
De vps 4

Hetzner
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی رایگان

 • 4 گیگ رم
 • 200گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 Mbps پورت