سرور اختصاصی آلمان

Dedicated De I

Hetzner
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی شامل هزینه می باشد

 • 32گیگ رم
 • هارد 2 x 2TB SATA
 • 20 ترابایت ترافیک
 • پورت 1Gbps Port
Dedicated De II

Hetzner
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی شامل هزینه می باشد

 • 32گیگ رم
 • هارد 2 x 240 GB SSD
 • 20 ترابایت ترافیک
 • پورت 1Gbps Port
Dedicated De III

Hetzner
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی شامل هزینه می باشد

 • 32گیگ رم
 • هارد 2 x 4TB
 • 20 ترابایت ترافیک
 • پورت 1Gbps Port
Dedicated De IV

Hetzner
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی شامل هزینه می باشد

 • 32گیگ رم
 • هارد 2 x 4TB
 • 20 ترابایت ترافیک
 • پورت 1Gbps Port
Dedicated De V

Hetzner
سیستم عامل دلخواه
نصب و راه اندازی شامل هزینه می باشد

 • 32گیگ رم
 • هارد 2 x 4TB
 • 20 ترابایت ترافیک
 • پورت 1Gbps Port