سرور مجازی ایران با ترافیک بالا و کیفیت تضمین شده

سرور های مجازی ایران از بهترین و با کیفیت ترین دیتاسنتر های کشور ( مرکز امام ) ارائه میشوند. دیتاسنتر مرکز امام با دارا بودن چندین بکبن یکی از برترین مراکز داده کشور است. دیتافردا با داشتن لینک اختصاصی در این دیتاسنتر و با استفاده از سرور های پر قدرت و همچنین پشتیبانی فنی قدرت مند آماده ارائه خدمات با کفیت هر چه بهتر به شما کاربران گرامی است.

ir-IDC-0000

سرور مجازی ایران -زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه
ارائه پنل مدیریتی vmware + Monitoring به صورت اپلیکیشن

 • 256MB Ram
 • 20GB HDD
 • 500Mhz CPU
 • 20 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
ir-IDC-0001

سرور مجازی ایران -زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه
ارائه پنل مدیریتی vmware + Monitoring به صورت اپلیکیشن

 • 512MB Ram
 • 30GB HDD
 • 1Ghz CPU
 • 50 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
ir-IDC-0010

سرور مجازی ایران -زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه
ارائه پنل مدیریتی vmware + Monitoring به صورت اپلیکیشن

 • 1024MB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Ghz CPU
 • 100 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
ir-IDC-0011

سرور مجازی ایران -زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه
ارائه پنل مدیریتی vmware + Monitoring به صورت اپلیکیشن

 • 2048MB Ram
 • 60GB HDD
 • 2Ghz CPU
 • 150 GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
ir-IDC-0100

سرور مجازی ایران -زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه
ارائه پنل مدیریتی vmware + Monitoring به صورت اپلیکیشن

 • 3072MB Ram
 • 100GB HDD
 • 2.5Ghz CPU
 • 200GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
ir-IDC-0101

سرور مجازی ایران -زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه
ارائه پنل مدیریتی vmware + Monitoring به صورت اپلیکیشن

 • 4096MB Ram
 • 150GB HDD
 • 3Ghz CPU
 • 300GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
ir-IDC-0110

سرور مجازی ایران -زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه
ارائه پنل مدیریتی vmware + Monitoring به صورت اپلیکیشن

 • 5120MB Ram
 • 200GB HDD
 • 3.5Ghz CPU
 • 400GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter
ir-IDC-0111

سرور مجازی ایران -زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه
ارائه پنل مدیریتی vmware + Monitoring به صورت اپلیکیشن

 • 6144MB Ram
 • 250GB HDD
 • 4Ghz CPU
 • 400GB Traffic
 • 1Gbps Network
 • IDC IRAN DataCenter